Chia sẽ cách tính nhanh gần đúng số coin đào được trong ngày

Discussion in 'Altcoins & Bitcoin' started by Hoa Mãn Lâu, Apr 16, 2018.

 1. Hoa Mãn Lâu

  Hoa Mãn Lâu Trưởng Môn

  Mới tìm được công thức tính gần đúng số coin đào được trong ngày với bất kì coin nào, share lên để đỡ quên
  Gọi
  A : NetHash tính theo h/s
  B : số block coin trong 1 ngày
  C: Số lượng coin thưởng trong 1 block
  D : Số hash rate hiện có của bản thân theo h/s
  E : Diff
  Thì công thức tính sẽ như sau
  (D/A) * B * C
  Hoặc
  (D * C * 86400) / E

  Sẽ là số coin đào được trong ngày. MN có thể áp dụng để tính toán lời lỗ
   
  Last edited: Apr 18, 2018

Share This Page