Tạ hơi nặng's Recent Activity

  1. Tạ hơi nặng liked Ocin's post in the thread Bán acc aff amazon.

    Mình học auto theo các bác ở đây từ hồi KTO, trình thấp nên thu nhập nó như đi làm thuê thôi bạn. Vẫn phải tạo lập công việc ngoài đời...

    Aug 17, 2022 at 11:23 PM
  2. Tạ hơi nặng replied to the thread Hỏi về traffic từ Seychelles tăng đột biến (Google Analytics)?.

    Block 1 cái rớt 40% :v

    Aug 11, 2022