Google Adsense hoặc Ad networks nào cho manga/anime website

Discussion in 'CPM & CPC & PopUp' started by Dien Vu, Nov 1, 2021.

  1. Dien Vu

    Dien Vu Khách Qua Đường

    Mình có một manga site tiếng English, muốn chạy Google Adsense, có cách nào lách luật để không bị sao không nhỉ?
    Nếu không có thì chạy Ad network nào khác , mà mình chỉ muốn chạy Ad banner thôi.

    Nhưng đã thử tất cả các Ad network như Exoclick, Adkeeper, ... CPM chỉ có <0.1$ như vậy thì khó trả phí server được.