Thông báo về chatbox

Discussion in 'Thông Báo' started by Hoa Mãn Lâu, May 14, 2022.

 1. Hoa Mãn Lâu

  Hoa Mãn Lâu Trưởng Môn

  Tình hình là chatbox dùng để 888 chém gió nhưng ae hay dùng chatbox để thảo luận nhiều vấn đề chuyên sâu. Nên những câu hỏi mà ko thuộc phạm vi 888 chém gió, mình xin dc phép xóa mà ko báo trước. Những vấn đề chuyên sâu, ae nên lập topic để mn có thể hỗ trợ tốt nhất và để các ae sau có gặp thì còn có cái để mà xem tham khảo.

  Còn như thế nào là vấn đề chuyên sâu thì nếu ae lên chatbox thấy câu hỏi của mình bị xóa thì hiểu đó là vấn đề chuyên sâu, cần lập topic để dc giải đáp.
   
 2. no-reply

  no-reply Bang Chúng

  Xóa xong bắn luôn quả thông báo cho chuyên nghiệp luôn a. Chứ mấy br nào k đọc cái này vào chat hỏi xong tự dưng bị xóa chắc lại thắc mắc ko hiểu vì sao.
   
 3. Hoa Mãn Lâu

  Hoa Mãn Lâu Trưởng Môn

  chưa có mần chức năng nầy, có pác nào rảnh mần phụ e cái nầy với. tích hợp firebase với xenforo
   
 4. Tạ hơi nặng

  Tạ hơi nặng Bang Chúng

  Mất công ra admin, thời gian để chém gió với ae