Xác nhận đang giao dịch trung gian cho 2 bạn @congchinhvd & xmenvn2510

Discussion in 'MiddleMan' started by Nai, May 30, 2021.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Nai

    Nai MiddleMan Staff Member

    Xin chào tất cả anh em!
    Tôi @Nai , đang thực hiện giao dịch trung gian giữa hai bạn có nick diễn đàn như sau:
    - Dịch vụ bán GA host 68%, mail gốc kèm domain. (https://cafemmo.club/threads/can-ban-tai-khoan-ga-host-68-kem-domain-com-gd-trung-gian.3569/)
    - Bên bán: @congchinhvd
    - Bên mua: @xmenvn2510
    - Thời gian thực hiện do hai bên tự quyết định. (tính từ ngày hôm nay 30/05/2021)
    - Số tiền giao dịch: ko công khai
    - Thu phí trung gian 0đ.

    2 bạn vào xác nhận nhé!
     
    xmenvn2510 likes this.
  2. xmenvn2510

    xmenvn2510 Moderator + MiddleMan Staff Member

    Xác nhận nhé @Nai
     
    Nai likes this.
  3. congchinhvd

    congchinhvd Khách Qua Đường

    Xác nhận đang giao dịch với bác @xmenvn2510
     
    Nai likes this.
  4. xmenvn2510

    xmenvn2510 Moderator + MiddleMan Staff Member

    Giao dịch thành công. Done.
     
Thread Status:
Not open for further replies.