Xác nhận đang thực hiện giao dịch trung gian cho hai bạn @Hau Nguyen và @Thanh Nguyen

Discussion in 'MiddleMan' started by xmenvn2510, Mar 9, 2021.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. xmenvn2510

  xmenvn2510 Moderator + MiddleMan Staff Member

  Xin chào tất cả anh em!
  Tôi @xmenvn2510 , đang thực hiện giao dịch trung gian giữa hai bạn có nick diễn đàn như sau:

  - Dịch vụ chi tiết xem tại topic ( Kênh Mua Và Bán Uy Tín PO, PP) (mua bán paypal)
  .
  - Bên mua: @Hau Nguyen
  - Bên bán: @Thanh Nguyen
  - Thời gian thực hiện từ một ngày . (tính từ ngày hôm nay 09/03/2021)
  - Số tiền giao dịch (ẩn theo yêu cầu)

  Hai em rảnh vào xác nhận nhé.
   
 2. Thanh Nguyen

  Thanh Nguyen Bang Chúng

  xmenvn2510 likes this.
 3. Hau Nguyen

  Hau Nguyen Sơ Nhập Giang Hồ

  Xác nhận đã chuyển tiền thành công cho @xmenvn2510 và đang chờ nhận $ về
   
  xmenvn2510 likes this.
 4. Thanh Nguyen

  Thanh Nguyen Bang Chúng

  xmenvn2510 likes this.
 5. Hau Nguyen

  Hau Nguyen Sơ Nhập Giang Hồ

  Xác nhận đã có $ trong tài khoản mình nhé :) Giao dịch thành công và cảm ơn 2 bác
   
  xmenvn2510 likes this.
 6. xmenvn2510

  xmenvn2510 Moderator + MiddleMan Staff Member

  Done,. Giao dịch thành công.
   
Thread Status:
Not open for further replies.